HOME WAT IS NUR-HOLZ? PROJECTEN VRAAG & ANTWOORD OVER BOUWPUUR CONTACT

"Probeer in plaats van minder slecht, goed te zijn."

Deze stelling uit de cradle to cradle filosofie spreekt ons zeer aan. Waarom zou je genoegen nemen met producten die niet goed zijn voor het milieu of de gezondheid? Met een beetje moeite meer kan het ook écht goed zijn. Onverlijmde massief houtbouw voldoet aan deze wensen.

In onze bedrijfsvoering staan grensoverschrijdend denken en continuïteit centraal. Met jarenlange ervaring in verschillende sectoren hebben we de kennis in huis om van Nur-Holz Nederland een succes te maken. Niet alleen in financieel, maar vooral ook in maatschappelijk opzicht.

Wilt u meer lezen over Cradle to Cradle.


Cradle to Cradle

Het concept 'afval is voedsel' vormt de kern van Cradle to Cradle (C2C). Alle gebruikte materialen kunnen na hun leven in het ene product nuttig worden ingezet in een ander product. Hierbij zou geen kwaliteitsverlies mogen optreden en alle restproducten moeten hergebruikt kunnen worden of milieuneutraal zijn.

Het resultaat? De kringloop is compleet en afval is voedsel.

Duurzame ontwikkeling is de ontwikkeling waarbij de huidige generatie in haar noden voorziet zonder de mogelijkheden daartoe voor de volgende generatie te beperken. De Cradle to Cradle filosofie gaat een stap verder: niet alleen voorzien in onze eigen noden, maar ook toekomstige generaties meer mogelijkheden bieden. Dit met als motto: probeer goed te zijn in plaats van minder slecht.

De drie basisregels van Cradle to Cradle:

Producten kunnen gerecycled worden in de biosfeer, dus worden biologisch afgebroken en vormen voedsel voor nieuwe producten of in de technosfeer. Essentieel is dat de materialen niet hun kwaliteiten verliezen. Veel vormen van recyclen zijn tegenwoordig nog downcyclen. Bij een goed functionerende technosfeer moeten de materialen hun kwaliteit behouden of zelfs verbeteren.

De spiraal van uitputting van natuurlijke voorraden, van verspilling en vervuiling wordt zo doorbroken. Om dit te bereiken moeten producten, maar ook gebouwen en steden, op een andere manier ontworpen worden: intelligenter, met gebruikmaking van schone en 'eco-effectieve' productieprocessen .

Als producten C2C gecertificeerd worden, wordt gekeken naar de volgende 5 aspecten:

Meer informatie over C2C en gecertificeerde producten kunt u vinden op www.mbdc.com en www.epea.com


Lezenswaardig is het boek over Cradle to Cradle, geschreven door Michael Braungart en in het Nederlands vertaald. ISBN-13: 9789055945771 € 19,90 verkrijgbaar in de boekhandel.

Het programma Tegenlicht van de VPRO heeft aandacht besteed aan Cradle to Cradle.

De uitzending kunt u terug zien via www.vpro.nl