HOME WAT IS NUR-HOLZ? PROJECTEN VRAAG & ANTWOORD OVER BOUWPUUR CONTACT


Draag ik bij aan de ontbossing als ik ga bouwen met NUR-HOLZ?

Nee. Door te bouwen met NUR-HOLZ draagt u niet bij aan de ontbossing. NUR-HOLZ wordt gemaakt van hout afkomstig uit PEFC gecertificeerde bossen gelegen in het Zwarte Woud in Duitsland. De PEFC certificering is een waarborg dat al het hout dat gekapt wordt weer wordt aangeplant en dat de betreffende bossen duurzaam worden beheerd.

Ten aanzien van de hoeveelheid bos betekend dit in de praktijk dat voor iedere boom die gekapt wordt een nieuwe wordt aangeplant. Ontbossing komt met name door het kappen van bossen en wouden die daarna niet meer worden aangeplant. Niet gecertificeerde bossen en wouden dus.

Daarbij komt dat NUR-HOLZ in gebouwen wordt ingezet als bouwsysteem en er vanuit gegaan mag worden dat het betreffende gebouw toch wel minstens 100 jaar mee gaat. Een nieuw geplante boom is na circa 30 a 40 jaar in Europa weer zo groot dat hij gekapt kan worden. Gedurende de levensduur van een NUR-HOLZ gebouw kunnen dus gemiddeld 2,5 bomen aangeplant worden als deze iedere 40 jaar gekapt zouden worden.

De groeiende vraag naar gecertificeerd hout resulteert er al jaren in dat de bossen in Europa met meer dan 650.000 ha per jaar groeien, en daarvan wordt slechts 60% geoogst. Gebruik van gecertificeerd hout zorgt derhalve voor een toename van bossen. En de verwachting is dat dit de komende jaren alleen nog maar groter zal worden.


Het hout waarmee NUR-HOLZ is gemaakt is PEFC gecertificeerd. Is FSC gecertificeerd niet beter?

De Nederlandse overheid heeft zichzelf die vraag ook gesteld in het kader van haar duurzaam inkoopbeleid. In eerste instantie was de gedachte dat als het om hout ging wellicht het eenvoudigste het meest duurzame certificeringsysteem als leidraad genomen kon worden. Nader onderzoek leerde dat het een stuk complexer lag. Daartoe is een commissie (TPAC) in het leven geroepen, welke na onderzoek een lijst heeft opgesteld (TPAS) met systemen welke zijn goedgekeurd volgens de normen van de Nederlandse overheid. Op de positieve lijst van TPAS staan zowel FSC als PEFC vermeld.

Hout werkt toch altijd? Geeft dat geen kieren en krakende geluiden?

Ja, hout werkt, en dat is eigenlijk ook het mooie van hout, het leeft. Is dat een probleem ten aanzien van kiervorming en/of kraken? Wij stellen van niet om de volgende redenen:


Is een massief houten huis niet brandgevaarlijk?

Nee, een woning met een dragend casco van een massief houtbouwsysteem is niet brandgevaarlijk. Een dergelijk bouwsysteem is in de basis zelfs brandveiliger dan beton, steen of staal.

Een brand in een woning ontstaat doordat iets in die woning gaat branden, dus niet de woning zelf. Daarna nemen andere elementen als meubels en gordijnen dit over en zorgen voor een snelle verspreiding van de brand. En meestal pas daarna gaan die delen van de woning branden die kunnen branden. "Maar hout kan toch branden en steen, beton en staal niet", zult u denken. In beginsel klopt dit maar als het gaat om brandveiligheid zijn er een aantal aspecten die maken dat een massief houtbouwsysteem toch veilig is.


Is bouwen met hout altijd energiezuinig?

Helaas kan dat als zodanig niet gesteld worden. De energiezuinigheid van een woning is van vele zaken afhankelijk. Over de relatie van het NUR-HOLZ bouwsysteem ten aanzien van energiezuinigheid is wel het e.e.a. te zeggen:


Kun je met NUR-HOLZ ook een passiefhuis bouwen?

Ja, dat kan. De passief bouwmethodiek stelt in beginsel iets over de hoeveelheid energie die de woning nodig heeft en waar die vandaan komt. NUR-HOLZ is een goede basis om daar aan te voldoen. Omdat het gehele ontwerp bepaald of een huis passief is of niet zal per geval bekeken dienen te worden wat er ten aanzien van de NUR-HOLZ bouwmethodiek nodig is.

Wat is de beste manier om een NUR-HOLZ huis te verwarmen?

Er dient bij het ontwerpen van het verwarmingssysteem aandacht te zijn voor de specifieke eigenschappen van hout ten aanzien van het stookgedrag. Bij een massief houtbouwsysteem als NUR-HOLZ bevindt zich die aandacht vooral op het vlak van de warmteopslagcapaciteit en de afkoelduur/opwarmtijd van het systeem.
Een laagtemperatuur verwarmingssysteem, bijvoorbeeld een warmtepomp in combinatie met vloer- of wandverwarming past daar goed bij. Maar ook andere verwarmingssystemen kunnen goed toegepast worden.

Hoe ziet een NUR-HOLZ huis er aan de buitenkant uit? Is dat altijd van hout?

De buitenafwerking van een NUR-HOLZ woning bepaald u zelf. In beginsel zijn er geen beperkingen. Wilt u een gestuukte gevel, een houten of liever leistenen? Of wilt u er toch liever een stenen wand tegenaan gemetseld. Dit is allemaal een kwestie van smaak en geld en wordt in beginsel niet beperkt vanuit het systeem.

Moet ik NUR-HOLZ aan de binnenzijde nog stuken of op een andere manier afwerken?

Nee, dit hoeft niet. Indien u ervoor kiest om de NUR-HOLZ wanden aan de binnenzijde onafgewerkt te laten dan heeft u daarmee de meest duurzame, milieuvriendelijke, kostengunstige, warme en comfortabele binnenafwerking. Een zijde van de NUR-HOLZ elementen bestaat immers uit gladde geschuurde planken. Wenst u echter wel een andere afwerking dan kan dit.

Direct op de wand kan een (milieuvriendelijke) kleurbeits worden aangebracht. Wordt er eerst een plaatmateriaal zoals gips of fermacell aangebracht dan kan de wand gestuukt of betegeld worden. Dit kan meteen gebeuren maar kan ook in een later stadium zonder problemen. Het is een kwestie van smaak en geld. U bepaalt!

De binnenzijde van mijn hele huis van hout lijkt me wat veel. Wat is de beste manier om het gedeeltelijk af te werken?

Die keus is geheel aan u. Het NUR-HOLZ systeem is niet beperkend ten aanzien van de door u te kiezen afwerking van de wanden aan de binnenzijde.

Wenst u het hout in beeld te houden maar niet blank dan kan een (milieuvriendelijke) kleurbeits uitkomst bieden. Wilt u liever een gestuikte wand dan is leemstuc een goede keuze. Leemstuc ademt, net als hout en past er daarom goed bij. Het heeft bovendien een gunstig effect op de werking van het hout, er zal in een drogere periode minder kiervorming zijn.
Wilt u een wand betegelen in bijvoorbeeld badkamer of toilet, dan kan dat natuurlijk ook.

Ervaring leert dat de combinatie, hout, (leem)stuc, glas en natuursteen erg mooi is.

Hoe moet ik het NUR-HOLZ onderhouden?

Als u het NUR-HOLZ onbehandeld laat, dan hoeft u het niet of nauwelijks te onderhouden. Eventuele vlekken die bijvoorbeeld bij de bouw zijn ontstaan zijn eenvoudig weg te schuren met een vlakschuurmachine.

Waarom wordt NUR-HOLZ niet in Nederland gemaakt

Voor een gegarandeerde kwaliteit in samenstellen van de NUR-HOLZ elementen alsook in de afwerking is een grote investering in machinerieën noodzakelijk. De huidige marktgrootte voor het NUR-HOLZ bouwsysteem in Nederland is niet dusdanig dat een dergelijke investering is te verantwoorden.

Bomen houden CO2 vast. Het kappen van bomen zorgt er dan toch voor dat die CO2 weer vrij komt?

Het is inderdaad zo dat bomen CO2 opnemen en vasthouden. Daarmee zijn bossen en wouden een van de grootste CO2 opslagreservoirs in de wereld. Als een boom gekapt wordt houdt hij de CO2 vast. Deze komt pas weer vrij als het hout verbrand wordt of composteert, dus na het einde van de gebruikslevensduur van hout.

Daar tegenover staat dat bomen de meeste CO2 opnemen als ze groeien. Voor vurenhout uit West Europa is dat in de eerste 30 a 40 jaar van het leven van een boom. Oudere bomen nemen steeds minder CO2 op. Van die CO2 groeit de boom en maakt er ook zuurstof van. Vanuit het oogpunt van CO2 opname en opslag is het dus zinvol om bossen te laten bestaan uit jonge bomen van jonger dan ongeveer 40 jaar.

Daarbij komt dat de gebruikslevensduur van NUR-HOLZ door de toepassing in gebouwen toch minstens op 100 jaar gesteld mag worden. De CO2 die in dit hout is opgeslagen blijft daar dus en samen met de groei van nieuwe bomen in plaats van de gekapte zal de hoeveelheid CO2 in de atmosfeer dus afnemen.

Hier bovenop komt dat de energie die nodig is voor de verwerking en het vervoer van hout minder groot is dan de hoeveelheid energie die nodig is voor alternatieve bouwmaterialen. Iedere m3 hout die wordt ingezet vermindert vanuit die optiek de hoeveelheid CO2-uitstoot in de atmosfeer met gemiddeld 1,1 ton. Telt men daar de circa 0,9 ton CO2 bij op die hout opslaat dan zorgt iedere m3 hout voor een besparing van 2 ton CO2. (Bron: www.cei-bois.org)

Aangezien een gemiddelde woning tussen de 50 en 100 m3 NUR-HOLZ bevat realiseert u middels deze bouwmethodiek derhalve een CO2 reductie in de atmosfeer van 100 tot 200 ton ten opzichte van als u de woning “traditioneel” gebouwd zou hebben.

Een gemiddeld Nederlands gezin gebruikte in 2008 circa 1.500 m3 aardgasequivalenten aan energie. Dit komt overeen met 2.400 kg CO2 equivalenten. Rekent u maar uit hoe energiezuinig of geheel niet u zult moeten stoken om die CO2 reductie te realiseren. Wellicht subjectief want erg afhankelijk van welk ander vergelijkend bouwsysteem, maar 1 ding kunt u met NUR-HOLZ stellen. U reduceert de CO2 hoeveelheid in de lucht met dit bouwsysteem in plaats van dat u eraan bijdraagt.